Фінансовий моніторинг

АТ «Ощадбанк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм

Основні нормативно-правові документи щодо запобігання фінансових злочинів

А саме: відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на підставі яких розроблено внутрішні документи
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. №361-ІХ, із змінами та доповненнями
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року, із змінами та доповненнями
Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджені спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку Україн від 25.09.2003 р. №835

 

АТ «Ощадбанк»
неухильно дотримується чинного законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
АТ «Ощадбанк»
дотримується принципу «Знай свого клієнта» і «Знай свого кореспондента» («KYC») при проведенні належної перевірки клієнтів і у взаєминах з банками-кореспондентами. На постійній основі з урахування ризик-орієнтованого підходу здійснюється аналіз фінансових операцій клієнтів на їх відповідність суті, масштабу та змісту діяльності, а також щодо наявності індикаторів підозрілості фінансових операцій.
АТ «Ощадбанк»
вживає заходи у сфері запобігання та протидії, що включають проведення первинного фінансового моніторингу.
Банк діє відповідно до Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення FATF.