Корпоративна етика та комплаєнс


ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Ощадбанк є державним банком, який цінує свою репутацію надійної та прозорої фінансової установи, яка неухильно дотримується у своїй діяльності вимог законодавства.

Корпоративна етика та комплаєнс
Співробітники Ощадбанку в своїй роботі керуються трьома корпоративними цінностями – Людина. Розвиток. Прозорість.

1
ЛЮДИНА
Ми прагнемо стати банком номер один для клієнтів і співробітників. Наша команда – рушійна сила позитивних змін. Кожен член команди отримує гідні умови для ефективної роботи, навчання та розвитку. Наші клієнти – це партнери, які нам довіряють. Для них ми створюємо якісні сучасні продукти та сервіси. Ми будуємо безбар’єрне середовище, в якому кожен відчуватиме себе комфортно.
2
РОЗВИТОК
Ми віримо, що розвиток кожного з нас є запорукою успіху всього банку. Ми впевнені, що розвиток найбільшого державного банку – це вагомий вклад у побудову успішної держави. Ми заохочуємо ініціативу на всіх рівнях управління. Ми впроваджуємо новації та прагнемо відповідати очікуванням наших клієнтів у всьому – від продуктів і технологій до якості сервісу та комунікацій.
3
ПРОЗОРІСТЬ
Ми працюємо чесно та прозоро. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та законодавства України. Ми цінуємо порядність і прагнемо завжди виправдовувати довіру клієнтів, працівників, партнерів та акціонерів.
Підтверджуючи репутацію надійної та прозорої фінансової установи, Ощадбанк впровадив і дотримується низки внутрішніх документів і процедур, що забезпечують максимальну прозорість діяльності на всіх рівнях.

Управління конфліктами інтересів
Антикорупційна діяльність
Аналіз скарг та звернень
Управління комплаєнс-ризиками

Працівники Ощадбанку забезпечують управління конфліктами інтересів, здійснюючи свою діяльність із врахуванням необхідності недопущення ситуацій, коли у їх діях, діях їхніх близьких осіб чи інших працівників Банку виникають суперечності між їх особистими інтересами і посадовими обов'язками, що впливають на добросовісне виконання ними своїх повноважень.

Завданням управління конфліктом інтересів є забезпечення довіри до Банку з боку клієнтів та партнерів, справедливого обслуговування клієнтів та уникнення/мінімізація ризиків Банку.

Основні принципи управління конфліктом інтересів (активне посилання).

Управління конфліктом інтересів здійснюється із врахуванням наступних принципів:

 • Всебічність – залучення усіх працівників Ощадбанку до виявлення та управління конфліктом інтересів.
 • Превентивність – націленість працівників Ощадбанку на попередження конфлікту інтересів та мінімізацію його негативних наслідків.
 • Обов’язковість – обов’язкове розкриття інформації про конфлікт інтересів з метою врегулювання таких ситуацій.
 • Індивідуальний підхід –врегулювання конфлікту інтересів відбувається індивідуально із врахуванням ризику та наслідків такого конфлікту для Банку та його працівників.
 • Конфіденційність – дотримання працівниками Банку вимог щодо конфіденційності інформації про конфлікт інтересів.
 • Мінімізація наслідків – вжиття працівниками Банку заходів для обмеження негативних наслідків конфлікту інтересів.
 • Захищеність – унеможливлення застосовування тиску, дискримінації, переслідування чи інших обмежень до працівників, які розкривають інформацію щодо конфлікту інтересів.
 • Підконтрольність – підконтрольність процесу виявлення та управління конфліктом інтересів конкретним підрозділам та визначеним працівникам Банку.
 • Ініціативність – самостійне ініціювання працівником Банку розгляду питань щодо виявлення конфлікту інтересів у своїй діяльності.
 • Обмеженість повноважень – заборона працівникам Банку самостійно приймати будь-які рішення в умовах конфлікту інтересів.
 • Своєчасне інформування – інформування підрозділу комплаєнс про конфлікт інтересів щодо будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду Банком.
 • Перевага змісту над формою – аналіз працівником Банку змісту та впливу конкретної ситуації конфлікту інтересів на його діяльність та функціонування Банку.

Політика виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в АТ «Ощадбанк»

Кодекс поведінки (етики) АТ "Ощадбанк"

Повідомити про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності

Неприйнятна поведінка включає:

 • корупцію;
 • хабарництво;
 • залякування;
 • шахрайство;
 • злочин у сфері службової діяльності;
 • легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
 • неконкурентну практику;
 • порушення законодавства України / внутрішніх процедур;
 • порушення банківської таємниці;
 • порушення прав споживачів / оманливе подання інформації;
 • вигода за рахунок клієнта;
 • неетична поведінка працівників;
 • інші зловживання службовим становищем / активами Банку.

Ощадбанк просить інформувати про неприйнятну поведінку працівників з метою проведення подальшої перевірки кожного факту та вжиття відповідних заходів.

У повідомленнях потрібно вказати ПІБ і посаду працівника / назву підрозділу банку, дії якого, на Вашу думку, є неналежними, а також дату/час інциденту, обгрунтувати факт неприйнятної поведінки, за наявності надати докази.

 

Контакти

Контакти директора департаменту комплаєнс для повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку