Інформація для клієнтів філії – Кримського республіканського управління

Важлива інформація для корпоративних клієнтів

інформація для вкладників

Шановні клієнти!

Дотримання принципів соціальної справедливості та відповідальності перед кожним клієнтом є найголовнішим у діяльності Ощадбанку. Тож незважаючи на закриття філії — Кримського республіканського управління внаслідок окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією Ощадбанк виконуватиме зобовʼязання перед кримськими клієнтами. Ми памʼятаємо про кожного клієнта і готові виплачувати вклади, залучені на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Для отримання або переоформлення вкладу потрібно:

звернутись до установи Ощадбанку (без попередньої реєстрації в Контакт-центрі або на сайті) з відповідною заявою про отримання коштів, внесених на депозит.

При собі необхідно мати такі документи:

 • паспорт громадянина України або документ, що його замінює
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (за наявності)
 • оригінал договору банківського вкладу/договору банківського рахунку, укладеного в установі Ощадбанку в АР Крим
 • документ, що підтверджує постійне місце проживання на материковій частині України, або довідку, видану органом місцевої влади, про прибуття на тимчасове проживання громадянина, зареєстрованого в АР Крим (якщо вкладник був зареєстрований в АР Крим)

Після отримання вкладником картки на неї будуть зараховані належні йому кошти, які можна буде отримати у відділенні чи банкоматі Ощадбанку або банкоматі будь-якого іншого банку.

Ощадбанк буде радий продовжити співпрацю з вкладниками та пропонує обрати один з депозитів.

Отримати довідку можливо за телефоном: 0 800 210 800 або на офіційному сайті Ощадбанку www.oschadbank.ua.

інформація для позичальників

Шановні клієнти!

Ощадбанк повідомляє про тимчасове припинення діяльності своїх установ усіх рівнів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Звертаємо Вашу увагу на те, що незалежно від факту припинення діяльності установ Ощадбанку на території АР Крим та м. Севастополя, зобовʼязання за укладеними кредитними договорами не припиняються та підлягають виконанню з боку клієнта.

Ощадбанк як сторона, що уклала кредитний договір вчасно виконав свої зобовʼязання відповідно до його умов.

У звʼязку з цим клієнти мають вжити вичерпних заходів з належного виконання своїх зобовʼязань за кредитними договорами, зокрема щодо вчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та комісійних винагород.

З цією метою Ощадбанк пропонує клієнтам особисто або через будь-яку третю особу виконувати зобовʼязання за кредитними договорами одним з наступних способів:

 1. Шляхом переказу грошових коштів на кореспондентський рахунок Ощадбанку через установу будь-якого банку, що діє на території АР Крим та м. Севастополя.
 2. Шляхом відкриття в будь-якій установі Ощадбанку, розташованій на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя, нового поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням банківської платіжної картки, та для здійснення переказів на вказаний рахунок грошових коштів з метою погашення заборгованості за кредитним договором з використанням послуг міжнародних платіжних систем VISA Money Transfer або MasterCard MoneySend, що надають можливість здійснювати оплату в будь-якій валюті з іншого рахунку, відкритого в установі будь-якого банку на території АР Крим та м. Севастополя, іншій території України або за їх межами, операції за яким також здійснюються з використанням банківської платіжної картки.
 3. Шляхом внесення грошових коштів у касу будь-якої установи Ощадбанку, розташованої на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь.

  Витрати, повʼязані з переказом грошових коштів, визначаються відповідно до тарифів Ощадбанку.
 4. Шляхом перерахування через установи інших банків України грошових коштів (у валюті, передбаченій кредитним договором) на рахунок, зазначений в кредитному договорі, з урахуванням того, що цей рахунок відкрито в Ощадбанку, код 324805.

  При цьому зазначається наступне призначення платежу: Погашення заборгованості _____________ (зазначається ПІБ позичальника)___________________________(зазначається реєстраційний номер облікової картки, платника податку (ідентифікаційний номер) за кредитним договором №_____ дата_____ за кредитом філії — Кримського республіканського управління.

  Витрати, повʼязані з переказом/зарахуванням грошових коштів, визначаються банком, через який здійснюється такий переказ, або Ощадбанком відповідно до їх тарифів.

  Повідомляємо також, що в разі наявності у клієнта тимчасових фінансових труднощів, що впливають на можливість повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, клієнт або його представник може звернутись до будь-якої установи Ощадбанку, розташованої на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя, з метою ініціювання розгляду Ощадбанком питання реструктуризації заборгованості за кредитним договором.

  Разом з тим наголошуємо, що Ощадбанк не буде здійснювати відступлення права вимоги за кредитним договором без повідомлення клієнта про таке відступлення.

  Отже, застерігаємо клієнтів Ощадбанку від виконання зобовʼязань за кредитними договорами на користь третіх осіб, у тому числі на користь Автономної некомерційної організації «Фонд захисту вкладників» (115114 м. Москва, вул. Летніковська, б.10, будова 4, ОДРН — 1147799005420), а також підписання будь-яких документів про зміну кредитора. Зазначені дії будуть класифікуватись Ощадбанком як порушення клієнтом чинного законодавства та умов кредитного договору та призведуть до відповідальності клієнта. Інформацію про установи Ощадбанку всіх рівнів на території України можна дізнатись на офіційному сайті www.oschadbank.ua або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел: +380 800 210 800.

інформація для користувачів платіжних карток

Шановні клієнти!

Власники поточних рахунків з використанням БПК, за рахунками яких існує заборгованість за кредитними лініями (в т. ч. за нарахованими процентами та комісіями), можуть здійснити погашення заборгованості одним із наступних способів:

 1. Шляхом внесення готівкових грошових коштів y касу будь-якої установи Ощадбанку, розташованої на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя.

  Витрати, повʼязані з переказом грошових коштів, визначаються відповідно до тарифів банків, через які вони здійснюються.
 2. Шляхом поповнення картки з використанням платіжного терміналу в будь-якій установі Ощадбанку, розташованій на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя.
 3. Шляхом поповнення картки через інформаційно-платіжний термінал самообслуговування Ощадбанку на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя.
 4. Шляхом здійснення переказу з іншої картки за допомогою послуги VISA Money Transfer або MasterCard Money Send (у т. ч. із-за меж України та з території АР Крим та м. Севастополя).

  Витрати, повʼязані з переказом грошових коштів, визначаються відповідно до тарифів Ощадбанку.

  Інформацію про установи Ощадбанку всіх рівнів на території України можна дізнатись на офіційному сайті www.oschadnybank.ua або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел: +380 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

Важлива інформація для корпоративних клієнтів

Прес-служба Ощадбанку