Послуги депозитарної установи

Фізичним особам
Юридичним особам
Депонентам

Інформація для фізичних осіб

Ощадбанк адає послуги зберігача цінних паперів. За дорученням клієнта (депонента) Ощадбанк (зберігач) відкриває та веде рахунки клієнтів у цінних паперах, зберігає їх. Протягом всього терміну дії договору здійснює обслуговування операцій за цим рахунком

Інформаційні та консультаційні послуги для клієнтів

  • Щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та іншу інформацію, необхідну клієнтові
  • Пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися клієнтом
  • Передати Депозитарію повноваження, які надані клієнтом щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України

Клієнтові протягом п‘яти днів після подання документів згідно чинного законодавства України відкривається в Ощадбанку рахунок у цінних паперах. Банком здійснюється ведення рахунку у цінних паперах відповідно до порядку, у визначені терміни та строки, які можуть бути скорочені додатковими угодами.

Клієнт отримує безкоштовний звіт від банку, раз на рік

1
Виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на останній робочий день звітного квартала
2
Виписку за операціями за рахунком у цінних паперах за попередній місячний період в останній робочий день звітного місяця
3
Виписку про стан рахунку у цінних паперах після виконання операції за рахунком
4
Інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність

Зобов'язання Ощадбанку

Ощадбанк чітко дотримується взятих на себе зобов'язань і випадку отримання від депозитарію реєстроутримувача або емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку депонента у цінних паперах передає відповідну інформацію депоненту у термін не пізніш ніж 5 (п’ять) робочих днів.
АТ «Ощадбанк» не здійснює операцій з цінними паперами у випадку виявлення порушень вимог подання заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій зберігачем або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.
Банк, діючи в інтересах клієнта не здійснюватиме жодних дій та не надасть жодної інформації щодо цінних паперів, що належать клієнтові або інформації щодонього без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків прямо передбачених законодавством України. У разі висловлення бажання щодо закриття рахунку клієнт має подати письмову вимогу.

Клієнт на першу вимогу може отримувати від спеціалістів банку:

Інформація про папери

Повну інформацію щодо цінних паперів, які йому належать

Відміна роспорядження

Письмово вимагати негайну відміну свого розпорядження, якщо воно ще не було виконане

Пропозиції

Вносити свої пропозиції щодо укладання додаткових угод та надання інших послуг

Контакти

Фізична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12Г. Фактична адреса: 04205, м.Київ, пр.Оболонський, буд. 15

СпівробітникEmailТелефон
Мельник Сергій
начальник відділу депозитарної діяльності
melniksf@oschadbank.ua(044) 249 31 65
Попов Володимир
заст. начальника відділу депозитарної діяльності
popovvs@oschadbank.ua(044) 426 43 86
Музика Світлана Володимирівна
завідувач сектора провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
muzykasv@oschadbank.ua(044) 426 86 33
(044) 426 43 86
Шпунтенко Олена Віталіївна
завідувач сектора провадження депозитарної діяльності
shpuntenkoov@oschadbank.ua(044) 426 86 33
(044) 426 43 86
Бутько Віталіна Вадимівна
завідувач сектора провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
butkovv@oschadbank.ua(044) 426 86 33
(044) 426 43 86

Типові форми документів