Послуги з торгівлі цінними паперам

АТ «Ощадбанк» є оператором ринку цінних паперів

АТ „Ощадбанк” є найбільшим оператором ринку державних цінних паперів, має статус первинного дилера на ринку облігацій внутрішньої державної позики і утримує лідируючі позиції на ринку корпоративних цінних паперів.

Спектр послуг

АТ «Ощадбанк» має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів та надає повний спектр послуг для фізичних та юридичних осіб на підставі таких ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

  • Серія АЕ № 642066 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління цінними паперами
  • Серія АЕ № 642065 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – андеррайтинг
  • Серія АЕ № 642064 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – дилерська діяльність
  • Серія АЕ № 642063 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – брокерська діяльність.

Акредитація на фондових біржах

АТ «Ощадбанк» є членом асоціації «Українські фондові торговці», членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) та акредитрований на таких фондових біржах:

Як торговець цінними паперами банк надає такі послуги:

Операції з державними цінними паперами
купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики
купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики на виконання функцій первинного дилера для фізичних осіб
Операції з корпоративними, муніципальними та облігаціями банків
купівля-продаж корпоративних, муніципальних облігацій та облігацій банків за дорученням клієнта
андеррайтинг корпоративних та муніципальних облігацій
купівля-продаж векселів за дорученням клієнта
Операції з акціями
купівля-продаж акцій за дорученням клієнта

Тарифи

Процедура розгляду скарг клієнтів, пов’язаних з наданням АТ «Ощадбанк» послуг з торгівлі цінними паперами

Інформація про запобігання конфліктам інтересів при наданні АТ «Ощадбанк» інвестиційних послуг